בדיקה זו נותנת למבקש הבדיקה את כל הנתונים התכנוניים הנוגעים לנכס כולל היקף הזכויות מכוח תב"ע ו/או הקלות, זכויות מכוח תוכניות אב והאפשרויות לשינוי התב"ע, מצב הבניה מול ההיתר, ומידע מקיף על חריגות הבניה בנכס והאפשרויות להכשרתן בהיתר בניה.

בדיקה כוללת לדירת מגורים תכלול:

  • ביקור בנכס.
  • בדיקת זכויות בהתאם לתב"ע קיימת.
  • בדיקת הקלות אפשריות בהתאם למצב הקיים של הנכס וסביבתו.
  • בדיקת האפשרות להגדלת אחוזי הבניה בהתאם לתוכנית אב וע"י שינוי תב"ע.
  • בדיקת חריגות בניה.
  • בדיקת הבניה בהתאם להיתר הבניה.
  • בדיקת חלקות מצרניות והשפעתן (במקרה הצורך).
  • דו"ח בדיקה כתוב הכולל תמונות, תשריטים ונספחים.

*  למאמרים ומידע נוסף ניתן להיכנס לבלוג שלנו –> לחץ כאן לכניסה לבלוג