בדיקה זו נותנת לבעל הנכס / רוכש הנכס אינדיקציה האם הבניה נבנתה בהתאם להיתרי הבניה שאושרו לנכס והאם קיימות חריגות בניה.

בדיקת היתר בניה כוללת:

  • ביקור בנכס.
  • בדיקת תאימות הבניה הקיימת בהתאם להיתרים קודמים.
  • דו"ח בדיקה כתוב הכולל תמונות, תשריטים ונספחים.

*  למאמרים ומידע נוסף ניתן להיכנס לבלוג שלנו –> לחץ כאן לכניסה לבלוג