בדיקה זו נותנת לבעל הנכס / רוכש הנכס מידע בנוגע לשטח הבניה שניתן להוסיף, חריגות הבניה הקיימות בנכס והאם ניתן להכשירן בבקשה להיתר בניה.

בדיקת זכויות ועבירות בניה כוללת:

  • ביקור בנכס.
  • בדיקת זכויות הבניה בהתאם לתב"ע.
  • בדיקת הקלות אפשריות בהתאם למצב הקיים של הנכס וסביבתו.
  • בדיקת חריגות בניה.
  • דו"ח בדיקה כתוב הכולל תמונות, תשריטים ונספחים.

*  למאמרים ומידע נוסף ניתן להיכנס לבלוג שלנו –> לחץ כאן לכניסה לבלוג

61180748 - business, architecture, building, construction and people concept - close up of architect hand with blueprint and architectural tools writing to notebook