בדיקה זו נותנת ליזם / בעל הקרקע / רוכש הקרקע את היקף הזכויות הניתנות למימוש מכח תב"ע קיימת ואפשרויות להגדלת היקף הזכויות ע"י הקלות או שינוי תב"ע מכח תוכניות אב החלות על האזור.

בדיקת תב"ע כוללת

  • בדיקת התוכנית החלה על החלקה וזכויות הבניה שהיא מקנה.
  • בדיקת תוכניות נוספות שהתב"ע הנוכחית כפופה להן.
  • בדיקת תוכניות עתידיות שטרם הופקדו ונמצאים בהליך.
  • בדיקת תוכנית אב החלה על האזור והאפשרות לשינוי תב"ע.
  • דו"ח בדיקה כתוב הכולל תמונות, תשריטים ונספחים.
  • בדיקה זו אינה כוללת ביקור בנכס ובדיקת מצבו התכנוני.

*  למאמרים ומידע נוסף ניתן להיכנס לבלוג שלנו –> לחץ כאן לכניסה לבלוג