מהן זכויות בניה וכיצד ניתן לבדוק את האפשרויות להגדלת מרחב דירת מגורים.

נתחיל בלהסביר מהן זכויות בניה באופן כללי ומשם אשתדל להסביר כיצד להבין מהן זכויות הבניה האינדיווידואליות של כל אחד.

זכויות הבנייה הן בעצם סך השטחים המותרים לבניה בחלקה מסוימת – בדרך כלל מודדים את זכויות הבניה או על פי % מתוך שטח החלקה או על פי קווי בנין או על פי נספח בינוי מפורט המראה במדויק מה ניתן לבנות וכיצד.

מדינת ישראל מחולקת לגושים וחלקות והמבנים בנויים בתוך החלקות.

את זכויות הבניה ניתן למצוא במסמכי 'תכנית בנין עיר' או 'תכנית המתאר' המתווה את הזכויות לחלקה המבוקשת.

מסמכי התכנית מכילים בדרך כלל 'תקנון, תשריט ונספח בינוי'.

התקנון הוא בעצם תוכן המכיל מלל בו רשום הכול בדבר זכויות הבנייה, אופן הבניה, אופן הבקשה להיתר הבניה ועוד.

התשריט הוא מסמך גרפי (משורטט) הכולל, בחלקו העיקרי מפה של המצב המוצע באותה תכנית.

נספח הבינוי מראה את אפשרויות הבינוי – מה שקיים ומה שניתן להוסיף.

את מסמכי התוכנית ניתן למצוא ברשות המקומית של אזור הנכס בדרך כלל ב'ארכיב התב"ע'.

כיצד ניתן להבין האם נותרו זכויות נוספות לבניה במבנה בו אני מתגורר?

ראשית יש לעיין במסמכי התב"ע ולהבין את הזכויות, לאחר מכן יש להפחית את המטרים הרבועים הבנויים בחלקה ומשם נגזרת אפשרות הבניה.

כעת משאנו יודעים כמה מ"ר ניתנים לבניה יש לחלקם בין בעלי החלקה באופן שווה וכך נגיע לזכויות הבניה האינדיווידואליות שלי.
חשוב לציין שבמידה והזכויות חולקו באופן לא שווה בתקנון הבית המשותף יש להתייחס לכך.

במקרים מסוימים קיימות גם הקלות נוספות שניתן להוסיף לזכויות הבניה.

להזמנת בדיקת זכויות ועבירות בניה בנכס לחץ כאן

*  למאמרים ומידע נוסף ניתן להיכנס לבלוג שלנו –> לחץ כאן לכניסה לבלוג

השארת תגובה