מהי בדיקה תכנונית?

בדיקה תכנונית נותנת אינדיקציה האם המצב הקיים בנכס תואם את התכנון (היתר מקורי) והאם קיימות חריגות ו/או זכויות נוספות לבניה בהתאם לתוכניות (תב"ע) החלות על הנכס.

מתי מומלץ לעשות בדיקה תכנונית?

 • בעת רכישת /מכירת נכס.
 • לפני בקשה להיתר בניה.
 • לפני בקשת משכנתא מבנק למשכנתאות.
 • כאשר בעל נכס מעוניין בחוות דעת תכנונית בנוגע לזכויות הבניה או חריגות הבניה בנכס.

מה כוללת בדיקה מקיפה לדירת מגורים?

 • ביקור בנכס ובדיקתו.
 • בדיקת זכויות בהתאם לתב"ע קיימת.
 • בדיקת הקלות אפשריות בהתאם למצב הקיים של הנכס.
 • בדיקת האפשרות להגדלת אחוזי הבניה בהתאם לתוכנית אב וע"י שינוי תב"ע.
 • בדיקת חריגות בניה.
 • בדיקת הבניה בהתאם להיתר.
 • בדיקת חלקות מצרניות והשפעתן (במקרה הצורך).
 • דו"ח בדיקה כתוב הכולל תמונות, תשריטים ונספחים.

* לשאלות נוספות ו/או להזמנת בדיקה אנא מלא פרטיך ונחזור בהקדם האפשרי: