בדיקה זו נותנת לבעל הנכס / רוכש הנכס אינדיקציה האם הנוף המשתקף מן הדירה עלול להיחסם על ידי בניה עתידית

בדיקת נוף כוללת:

  • ביקור בנכס.
  • בדיקת תכניות קיימות ועתידיות של כלל החלקות הקיימות בין הנכס לבין הנוף המשתקף מן הדירה.
  • דו"ח בדיקה כתוב הכולל תמונות, תשריטים ונספחים.

*  למאמרים ומידע נוסף ניתן להיכנס לבלוג שלנו –> לחץ כאן לכניסה לבלוג