שאלה זו עולה  כאשר יש לנו צורך בהגדלת מרחב המגורים על חשבון חלק מחצר גדולה / גינה.

קיימות שאלות משפטיות הנוגעות לבעלות בהן לא אגע במאמר זה והתייחסותי לשאלה זו היא במובן התכנוני בלבד, עם זאת אציין כי ניתן בקלות לעיין בתיק הבית המשותף ולבדוק שהחצר אכן 'מוצמדת' לנכס שבבעלותי.

מיותר לציין שבניה על שטח חצר הנמצא בבעלות משותפת דורש הסכמתם של השכנים.

אז נידרש לשאלה זו בהנחה שמדובר בחצר המוצמדת באופן בלעדי לנכס הנמצא בבעלותי.

ראשית יש לבדוק את אפשרויות הבניה על בסיס זכויות קיימות, לצורך בדיקה זו ניתן לעיין במאמר 'תוספת בניה וזכויות בניה'.

במידה וקיימות זכויות בניה נוספות לניצול, מה טוב, בכל מקרה, הן אם המסקנה היא שקיימות זכויות בניה והן במידה שלא קיימות זכויות בניה רצוי לבדוק את האפשרות להקלות נוספות המקנות זכויות בניה נוספות הן מתוקף 'חוק התכנון והבניה', הן מתוקף תכנית המתאר המקומית והן מתוקף מדיניות העירייה / המועצה המקומית.

להזמנת בדיקת זכויות ועבירות בניה בנכס לחץ כאן

למאמרים ומידע נוסף ניתן להיכנס לבלוג שלנו <---  לחץ כאן לכניסה לבלוג

השארת תגובה